Karlstads-Tidningen läggs ned

Karlstads-Tidningen kommer att läggas ned. Det sista numret kommer ut torsdagen den 20 april. Anledningen är en vikande upplaga för tidningen, där antalet prenumeranter har minskat drastiskt.

Karlstads-Tidningen har under flera år kämpat med vikande prenumerationssiffror. Flera försök att vända trenden har gjorts, men antalet prenumeranter är nu så lågt att det inte är försvarbart att driva tidningen vidare. Under 2022 föll dessutom upplagan under den nedersta gränsen för presstödet, vilket gör att det saknas ekonomiska förutsättningar att fortsätta att ge ut tidningen.

Nedläggningen av Karlstads-Tidningen kommer inte att leda till några personalneddragningar och prenumeranterna kommer att erbjudas andra prenumerationer eller pengarna tillbaka.

Bredbandsabonnemang

NWT Media Bredband är din lokala leverantör av bredband i Värmland, Dalsland och Skaraborg.

Beställ prenumeration på några av våra andra tidningar: