Meny

Årets Luciakandidater

Kandidaterna är (från vänster): 1. Agnes, sms:a KST Lucia 1, 2. Ida, sms:a KST Lucia 2, 3. Vera, sms:a KST Lucia 3, 4. Milla, sms:a KST Lucia 4 och 5. Kristin, sms:a KST Lucia 5.

Nu är det dags att rösta fram Värmlands Lucia 2019!

Så här gör du: Du kan välja att rösta genom kupongerna i tidningen eller via sms. Du kan sms:a genom att skicka KST LUCIA tillsammans med kandidatnummer till 72330. Kandidatnumret hittar du här nedan.

Om du vill kan du också skicka in kupongen i ett kuvert till Karlstads-Tidningen, Box 28, 65102 Karlstad och märk med Lucia.

Sms:et kostar 10 kr. Röstningen pågår fram till 21 november.

Du kan läsa enskilt om våra kandidater på kt.se/varmlands-lucia